Page 8 - Nurol Enerji KVKK Politikası
P. 8

EK-1 KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİ

          KİŞİSEL VERİ SAHİBİ                 AÇIKLAMA
            KATEGORİSİ
        Çalışan / Stajyer Adayı  : Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve
                      ilgili bilgilerini Şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek kişidir.
        Eski Çalışan       : Şirketimiz ile arasındaki iş sözleşmesi herhangi bir nedenle (işten ayrılma,
                      işten çıkarılma, emeklilik, vb.) son bulmuş gerçek kişidir.
        Müşteri         : Şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan, kullanmış olan veya
                      kullanmak amacıyla başvuran veya başvurusu değerlendirme aşamasında
                      olan gerçek kişi veya tüzel kişilerin çalışanı, yetkilisi veya hissedarı olan
                      gerçek kişidir.
        Potansiyel Müşteri    : Ürün ve hizmetlerimizi kullanma talebinde veya ilgisinde bulunmamış olup,
                      bu ilgiye sahip olabileceği ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak
                      değerlendirilmiş gerçek kişi veya tüzel kişilerin çalışanı, yetkilisi veya
                      hissedarı olan gerçek kişidir.
        Etkinlik Katılımcısı   : Şirketimizin düzenlenmiş olduğu etkinliklere, organizasyonlara ve benzeri
                      faaliyetlere katılım sağlayan gerçek kişidir.
        Görüş /Şikayet / Öneri ve : Şirketimiz ürün ve hizmetlerinden yararlanmış olsun veya olmasın
        Bilgi Talebi Sahipleri   görüşlerini/şikayetlerini/önerilerini veya bilgi ve diğer taleplerini Şirketimize
                      ileten gerçek kişilerdir.
        Ziyaretçi        : Şirketimiz yerleşkelerini veya internet sitesini ziyaret eden gerçek kişidir.
        Veri Sahibi Yakınları  : Şirketimiz ürün ve/veya hizmetlerinden yararlanan kişilerin ve/veya
                      çalışanlarımızın aile üyeleri ve yakınları olan kişilerdir.
        Tedarikçi  Çalışanı  / : Şirketimiz ile arasındaki mevcut ve/veya ileride kurulması muhtemel
        Yetkilisi / Hissedarı    sözleşmeye istinaden Şirketimize mal ve/veya hizmet sağlayan şirketlerin
                      hissedarları, yetkilileri veya çalışanları olan gerçek kişilerdir.
        İş Ortağı Çalışanı / : Şirketimizin ticari faaliyetlerini yürütürken şirketimizin ürün ve hizmetlerinin
        Yetkilisi / Hissedarı    satışı, tanıtımı ve pazarlanması, satış sonrası desteği, ortak müşteri bağlılığı
                      programlarının yürütülmesi gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu şirketlerin
                      hissedarları, yetkilileri veya çalışanları olan gerçek kişilerdir.
        Diğer 3. Kişiler     : İşbu Politika kapsamında dahil olup Nurol Enerji Üretim ve Pazarlama A.Ş.
                      Çalışan Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamına
                      girmeyen gerçek kişiler ve diğer üçüncü kişilerdir.


        EK-2 KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

         KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ                AÇIKLAMA
         Kimlik Bilgisi     : Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir (Ad-Soyad, T.C. kimlik
                      numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi,
                      cinsiyet, fotoğraf gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi
                      belgeler ile vergi numarası vb.)
        İletişim Bilgisi     : Telefon numarası, adres, e-posta, IP adresi ve benzeri iletişim bilgileridir.
        Finansal Bilgi      : Şirketimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre
                      yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin
                      işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı
                      bilgisi, finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi verilerdir.                              7
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12