Page 10 - Nurol Enerji KVKK Politikası
P. 10

Şirketler  ve  ortaklık  hukuku  işlemlerinin
                               gerçekleştirilmesi  faaliyetlerinin  planlanması
                               ve/veya icrası
                               Hukuk işlerinin takibi
                               Resmi kurum ve/veya kuruluşlardan talep edilen
                               bilgi veya belge ile taleplerin sağlanması ve kayıt
         Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde  altına alınması faaliyetlerinin planlanması ve/veya
         olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin icrası
        temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini
                               Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi
                               ve/veya icrası
                               Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve/veya
                               yönetilmesi
                               Şirketimizin iç/dış denetim, teftiş, soruşturma
                               ve/veya kontrol faaliyetlerinin planlanması ve/veya
                               icrası
                               Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin
                               takibi
                               Şirket demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının
                               güvenliğinin temini
                               Şirket yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin
                               temini
                               Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve/veya takibi
                               Kampanya ve/veya promosyon ve/veya tanıtım
                               süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
                               Kişiye özel pazarlama ve/veya tanıtım aktivitelerinin
                               (veri zenginleştirme, profilleme, segmentasyon ve
                               benzeri) tasarlanması ve/veya icrası
                               Dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya
                               tanıtım  ve/veya  pazarlama  aktivitelerinin
                               tasarlanması ve/veya icrası

         Şirket tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve  Şirketimizce sunulan diğer ürünlerle ilgili çapraz
                               satış aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası
          hesabına sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili
                               Ürün ve hizmetlerin satış ve/veya pazarlaması için
          kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve
         ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere  pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması
          önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan  ve/veya icrası
          aktivitelerin planlanması ve/veya icrası  Kampanya   performanslarının  ölçümü  ve
                               raporlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya
                               icrası
                               Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin
                               planlanması ve/veya icrası
                               Şirketimiz  tarafından  gerçekleştirilen  anket
                               çalışmalarına ilişkin faaliyetlerin planlanması
                               ve/veya icrası
                               Ürün ve/veya hizmetlere başvuru ve/veya satış
                               süreçlerinin oluşturulması ve/veya takibi
                               Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması
                               ve/veya icrası                              9
   5   6   7   8   9   10   11   12