Yönetim Kurulu

NUROL ENERJİ ÜRETİM ve PAZARLAMA A.Ş.

ÜNVAN AD - SOYAD
Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin ÇARMIKLI
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. Oğuz ÇARMIKLI
Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Eyüp Sabri ÇARMIKLI
Yönetim Kurulu Üyesi Gürol ÇARMIKLI
Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan ÇARMIKLI
Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan ÇARMIKLI
Yönetim Kurulu Üyesi Kerim KEMAHLI
ÜST