Göksu HES

GÖKSU HİDROELEKTRİK SANTRALİ TEKNİK ÖZELLİKLER
1. Genel Bilgi

Göksu Hidroelektrik Santrali Konya İli, Güneysınır İlçesi sınırları içerisinde Göksu Nehri üzerinde Nehir Tipi olarak 80 mt.lik düşünün değerlendirilmesi amacıyla 1959 yılında işletmeye alınmıştır. Göksu Santrali 10,8 MW kurulu gücünde olup çok yüksek bir kapasite kullanım oranı ile istikrarlı bir şekilde yıllık ortalama 60 milyon kWh enerji üretmektedir.

Göksu HES projesinin membasında Mavi Tünel Projesi kapsamında Bağbaşı, Afşar ve Bozkır projeleri, mansabında ise özel sektör tarafından işletilen Damlapınar ve Kepezkaya projeleri yeralmaktadır.

2. Proje Sahası Yeri

3. Göksu HES Genel Yerleşim Planı

Göksu Hidroelektrik Santrali Şematik Yerleşim planı aşağıda sunulmuştur.

4. Göksu HES Drenaj Alanı

Göksu Hidroelektrik Santrali Göksu Nehri üzerinde yeralmakta olup 1500 km2 drenaj alanına sahiptir.

5. Göksu HES Santrali Kapsamındaki Tesisler

Göksu HES Projesi kapsamındaki yapılar şu şekildedir.

• Regülatör
• Çökertme havuzu
• İletim Kanalı
• İletim Tüneli
• Yükleme Havuzu
• Cebri Boru
• Santral Binası
• Şalt Sahası

6. Göksu HES Teknik Özellikler

Temel Proje Özellikleri

Göksu Hidroelektrik santraline temel proje özellikleri aşağıdaki gibidir.
Yer                            Konya - Güneysınır
Nehir                       Göksu Nehri
Proje                        Amacı Enerji üretimi
Tesis Tipi                 Kanal Tipi
Yıllık Üretim          60 GWh.
Net Düşü                79,27 m
Tasarım Debisi     16 m3/s
Kurulu Güç            10,8 MW

Ana Ekipmanlara ait Teknik Özellikler

SU KANALLARI VE TÜNELLER
1. tünel boyu       1064,35 m
1. kanal boyu       159,55 m
2. tünel boyu       286,10 m
2. kanal boyu       162,40 m
3. tünel boyu       2036,20 m

CEBRİ BORULAR
ADET                     2
Uzunluk                271,3 m
Çap                       1850 mm

TURBİNLER
İMALATÇI FİRMA       Escher Wyss
ADET                           3
TİPİ                              Francis yatay eksenli
KURULU GÜÇ            3600 KW
DEVİR                          500 d/d
FAYDALI DÜŞÜ          79,29 m

GENERATÖR
İMALATÇI FİRMA        AEG
ADET                            3
DEVİR SAYISI               500 d/d
GÜÇ VE KAPASİTESİ   4500 KVA
GERİLİM SEVİYESİ       6300 V

TRAFOLAR
İMALATÇI FİRMA           AEG
ADET                               3
GÜÇ VE KAPASİTESİ      4,4 MVA
ÇEVRİM ORANI              6.3-66 KV

7. Üretim Verileri

Göksu Hidrolektrik santraline ilişkin ÖİB devri sonrası ve 1959 -2012 yılları arası üretim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

ÜST