Ceyhan HES

CEYHAN HES PROJESİ (OŞKAN ve BERKMAN HES)

Oşkan ve Berkman Hidroelektrik Santralları (CEYHAN HES) Osmaniye İli sınırları içinde, Ceyhan Nehri üzerinde yer almaktadır. Ceyhan HES projesi Aslantaş barajı ile Cevdetiye Regülatörü arasındaki 25 mt.’ lik düşünün 2 kademe değerledirilmesi amacıyla tasarlanmıştır Projenin amacı sürdürelebilir, çevre dostu ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak elektrik üretme yoluyla ülkemizin artan enerji talebinin karşılamak, sosya-ekonomik gelişmişliğe katkı sağlamak ve enerjide yerli kaynakları kullanarak dışa bağımlılığı azaltmaktır.

Proje iki adet nehir tipi santralden oluşmaktadır. Oşkan HES projesinin kurulu gücü 25 MW, Berkman HES projesinin kurulu gücü ise 38 MW olup 3‘ er adet Pit kaplan tipi türbinle donatılmışlardır. İki Proje birlikte Ceyhan HES olarak adlandırılmışlardır..

Ceyhan nehri üzerindeki akışyukarıdaki projelerin akış rejimlerine göre; Oşkan HES projesi için öngürülen yıllık üretim miktarı 108,74 GWh, Berkman HES projesi içinse 150.55 GWh’ dir.

PROJE KARAKTERİSTİKLERİ

Oşkan HES
Drenaj Alanı                            : 14 775 km2
Sedde Tipi                                : Kil Çekirdekli Dolgu
Proje Debisi                             : 267 m3/s
Ünite Sayısı                              : 3
Proje Düşüsü                           : 10,5 m
Türbin Tipi                              : Pit Kaplan Yatay
Kurulu Güç                              : 25 MW
Öngörülen Enerji miktarı     : 108,74 GWh

Berkman HES
Drenaj Alanı                                : 14 842 km2
Sedde Tipi                                    : Kil Çekirdekli Dolgu
Proje Debisi                                 : 267 m3/s
Ünite Sayısı                                 : 3
Proje Düşüsü                              : 14,5 m
Türbin Tipi                                  : Pit Kaplan Yatay
Kurulu Güç                                  : 38 MW
Öngörülen Enerji miktarı         : 150,55 GWh

ÜST