Nurol Göksu Elektrik A.Ş.

Nurol Göksu 2013 yılında kurulmuş olup Göksu Hidroelektrik Santrali'nin işletme hakkını Özelleştirme yoluyla 49 yıl süreyle almıştır.

Göksu Hidroelektrik Santrali Konya İli sınırları içerisinde Göksu Nehri üzerinde Nehir Tipi olarak 80 mt.lik düşünün değerlendirilmesi amacıyla 1959 yılında işletmeye alınmıştır. Göksu Santrali 10,8 MW kurulu gücünde, çok yüksek bir kapasite kullanım oranı ve düzenli bir akış rejimine sahip olup istikrarlı bir şekilde yıllık ortalama 60 milyon kWh enerji üretmektedir.

Yenilenebilir enerji kaynaklı bir proje olan Göksu HES projesi yıllık ortalama 36.000 ton CO2 salınımının azaltımına katkı sağlamaktadır.

Göksu Hidroelektrik Santralı, oluşturduğu işletme ekibiyle bir yandan en optimum şartlarda Santrali işletmekte; diğer yandan elektriğin pazarlama ve satışını da yürütmektedir. Üretilen elektriğin satışı piyasada rekabet ortamında yapılmaktadır.

Güvenilir ve sürekli bir işletme için, Göksu HES kapsamında bir kısım ekipmanların ve su yapılarının rehabilitasyonu ve modernizasyonu için yatırım çalışmaları belli bir plan çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

ÜST